BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Madah Mutiara

.

.

diaktifkan oleh Klik1Malaysia.com

Saturday, August 27, 2011

Merdeka dari perspektif al-Quran

Apa makna kemerdekaan bagi kita? Sebagai bangsa dan negara Malaysia, umat Islam dapat ambil makna kemerdekaan tersebut dari al-Quran - ditunjukkan berbagai kisah kemerdekaan umat terdahulu yang dapat mengilhamkan kita, bagaimana seharusnya menjadi bangsa merdeka dan berdaulat pada era globalisasi.

Pertama, dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim a.s ketika beliau membebaskan dirinya dari orientasi asasi yang keliru dalam kehidupan manusia. Dalam surah al-An’am, ayat 76-79 dikisahkan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Allah SWT daripada penyembahan berhala. Bagi Ibrahim penyembahan berhala merupakan kesalahan besar sebab manusia telah melakukan penghambaan yang boleh menjatuhkan martabat diri.

Bentuk penghambaan seperti itu juga terjadi pada era moden. Penghambaan terhadap materialisme dan hedonisme - membawa manusia moden untuk melakukan korupsi atau rasuah tanpa perasaan bersalah.

Kedua, dapat dipetik dari kisah Nabi Musa a.s ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Firaun. Kekejaman dan keangkuhan rejim Firaun mendorong Musa tergerak memimpin bangsanya untuk membebaskan diri dari penindasan, dan akhirnya meraih kemerdekaan sebagai bangsa bermartabat (rujuk QS : al-A’raf, 127, al-Baqarah, 49, Ibrahim, 6).

Seperti kisah kejayaan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, kemerdekaan kita pada 31 Ogos 1957 hakikatnya juga momentum yang mengakhiri episod keangkuhan dan penindasan rejim kolonial yang menjajah bangsa kita - membuat kita miskin dan terhina selama ratusan tahun.

Namun jangan lupa, berakhirnya keangkuhan dan penindasan rejim kolonial tidak serta-merta bebaskan bangsa kita dari keangkuhan dan penindasan rejim lain dalam bentuk berbeza. Tugas terberat dari sebuah bangsa merdeka sesungguhnya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan dirinya sebagai bangsa merdeka, serta bebas dari hegemoni internal dan eksternal yang menindas. Merdeka dari mereka bererti bebas daripada penguasa-penguasa peribumi yang bertingkah laku seperti penjajah asing.

Kita memerlukan pemerintahan yang sayang dan cinta kepada bangsanya sendiri. Tidak hanya sayang setakat di bibir, namun juga mencintai dan menyayangi dalam bentuk dan tindakan nyata.

Ketiga, kisah kejayaan Nabi Muhammad SAW mengembangkan misi profesinya di muka bumi (rujuk QS : Al-Ma’idah, 3), menjadi sumber ilham yang tak pernah habis bagi bangsa kita untuk memberikan erti kemerdekaan secara holistik dan integral.

Ketika diutus 14 abad silam, Baginda menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami tiga penjajahan sekali gus iaitu, disorientasi hidup, penindasan ekonomi, dan kezaliman sosial.

Disorientasi hidup diertikan dalam penyembahan berhala atau patung oleh masyarakat Quraisy. Rasulullah berjuang hebat mengajar umat manusia untuk menyembah Allah Yang Maha Esa dan meninggalkan “tuhan-tuhan” yang menurunkan martabat dan derajat manusia (rujuk QS : Yusuf, 108, az-Zariyat, 56, al-Juma’ah, 2).

Penindasan ekonomi itu dilukiskan al-Quran sebagai sesuatu yang membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu sahaja (rujuk QS : al-Hasyr, 7). Rasulullah mengkritik orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa menghiraukan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi bangsa.

Rasulullah membebaskan perhambaan, persamaan lelaki dan perempuan serta kesederajatan bangsa-bangsa.

Apa makna kemerdekaan bagi kita? Sebagai bahagian terbesar dari bangsa kita, umat Islam dapat mengambil makna kemerdekaan tersebut dari al-Quran.

Alangkah indahnya jika bangsa kita mampu mengerti kemerdekaan itu seperti yang diilhamkan oleh al-Quran. Rakyat merasakan kemerdekaan ekonominya dan meraih kesejahteraan bersama. Tegasnya tidak ada penyelewengan ekonomi, oleh peribumi mahupun pihak asing. Seluruh warganegaranya sama kedudukannya di bidang hukum dan perundangan serta pemerintahan. Tidak ada lagi tawar menawar hukum dan perlakuan istimewa bagi kaum elit dan sebagainya dalam proses peradilan.

Kemerdekaan tidak hanya dirasakan oleh manusia-manusia tertentu sahaja, namun oleh semua lapisan masyarakat harus dapat merasakan nikmat kemerdekaan itu.

0 comments: